Befaring i Italia

Lise dro til Italia for å se på badekabinene som er laget til St.Halvardsgt.20 av BathSystem. Kabinene består av 50 mm betongvegger med tilslag av knust leca for reduksjon av vekt. Ferdiggjøres på fabrikk med alle tekniske installasjoner, fliser og inventar før transport og levering på byggeplass.

De nye kjempebarnehagene

Artikkel på Morgenbladet.no om den nye basebarnehagen Støperiet og hvordan arkitekturen forsøksvis skal hindre at ideen om kjempebarnehagene havarerer. Bryr barn seg om arkitektur?

Omsorgsboliger

Befolkningen blir stadig eldre og andelen eldre blir stadig flere. Hvor og hvordan skal alle bo? Samhandlingsreformen legger et større ansvar på kommunene, og etablering av flere omsorgsboliger der brukerne kan klare seg mest mulig selv, vil være kostnadseffektivt for kommunene og trygt for brukerne. Vi har et prosjekt under bygging som er omsorgsboliger: I Asker…

Byggaktuelt i PBE-bråk

Misnøyen med PBE ute i bransjen kan du lese om på byggaktuelt.no. Vi har et par saker på vent hos PBE, og det er tidvis frustrerende at saksbehandlingstiden er så lang, når vi heller kan tenke oss å bruke tiden på å videreutvikle prosjektene. Har noen liknende erfaringer?

Befaring i Lier

Kontoret var på befaring i Lier, der taket på huset nå er kommet på plass. Prosjektet er en enebolig på ca 350 m2 med hybel i underetasjen.