City Skullerud 2030

I forbindelsen med planarbeidet på Olaf Helsets vei 5 har vi gjort en mulighetsanalyse for Skullerud stasjonsområde. Målet for byutviklingen på Skullerud må være å utnytte de ressursene som allerede er tilstede, der funksjoner som bolig, kontorer og næring etableres side om side slik at man kan skape byliv til alle døgnets tider, man kan…

Det er på Skullerud byen skal vokse

Skullerud med sin beliggenhet rett ved T-banen og Marka, har stort potensiale for å utvikles til et godt boområde, der tidligere næringseiendommer og store parkeringsplasser kan fortettes med boliger og grønne uteområder. Nå er Skullerud Torg I&II ferdig, og trinn 3 er under oppføring. Vi jobber i tillegg med planarbeid for både Johan Scharffenbergs vei 91-93 og Olaf…

Foredrag hos Felix Arkitekter

Fredag 15.februar hadde vi besøk av to arkitekter fra Chile, Antonieta Surawski og José Agustin Vasquez Màrquez. Antonieta Surawski jobber for FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) med helse, miljø og medvirkningsprosesser, samt gjesteforeleser ved universitetet i Chile.  José Agustin Vasquez Màrquez jobber som arkitekt og er professor ved Escuela de Architectura de…