Romsaas Torg

I gangavstand fra Jessheim sentrum bygges det 32 nye leiligheter, fordelt på 2 bygg i 4 etasjer med sammenhengende parkeringskjeller. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2013. Sjekk ut NCCs hjemmeside for 3d-visualisering av prosjektet.

Hollenderkvartalet

Reguleringsplanen for Hollenderkvartalet ble vedtatt i 2012. Planen åpner for en etterlengtet oppgradering og utvikling av dette kvartalet, mellom Grønlandsleiret og Schweigaardsgate i Oslo. Som i store deler av Gamlebyen for øvrig, skjuler det seg antikvariske kulturminner under bakken. Under Grønlandsleiret 73 ligger restene av Nonneseter kloster, et anlegg fra middelalderen. I bakgården ligger en…

Trær i Langes gate

Øverst i Langes gate, rett ovenfor Gjenbrukshuset i Pilestredet Park, ligger «byens bredeste fortau». Trolig en liten arbeidsulykke da transformasjonen av det gamle Rikshospitalet skulle avsluttes. Denne delen av Langes gate har framstått som naken og grå, i motsetning til frodige Pilestredet Park. Treplantingsprosjektet som startet i 2008, kunne fortone seg som en smal sak…

Rotnesbeitet i Nittedal bygges

Slik så byggeplassen ut i januar i år (sett fra Stasjonsveien): Og slik skal det bli når det er ferdig: Som del av prosjekteringen, har vi utarbeidet utomhusplanen på det tidligere hestebeitet.     Vi har jobbet med prosjektet fra plansak til byggesak, og i september skal det stå ferdig. Rotnesbeitet er et boligprosjekt med 28 leiligheter i blokk,…

St.Halvards gate 20

På byggeplass er de godt igang med tømrerarbeidet, både utvendig og innvendig. Det er planlagt innflytting våren 2014. Du kan lese mer om prosjektet på vår hjemmeside.