Flere bilder fra byggeplassen i Nittedal

Nå ser man hvordan byggene blir: volumene, de varierende høydene og hvordan de er plassert i terrenget. Og for en utsikt de får! Detaljbilde fra kjøkken