Lettstelt og moderne

Kløvertunet i Gjerdrum kommune er et boligområde med mindre, lettstelte hus for eldre. Her er det fortettet med 3 nye seniorboliger og et nytt felleshus. Felleshuset har et stort allrom i 1. etasje, og kontorer og møterom i 2. etasje. I sommer er husene ferdig oppført, og er moderne innslag i den øvrige bebyggelsen som…

Nye studentboliger

Mangelen på studenthybler er et stadig problem. SiO har, i tillegg til større utbygginger, flere mindre fortettingsprosjekter som gir flere hybler i allerede eksisterende bygninger. Et av disse fortettingsprosjektene er i Jon P. Erliens vei 13 i Oslo, som er en del av Sogn studentby. Sogn studentby ble opprinnelig oppført som deltakerlandsby til OL i…