Skandinavisk arkitektur

Umeå Kunst Museum er tegnet av Henning Larsen Architects, og stod ferdig i 2012. Museet er del av campusområdet til Universitetet i Umeå med fakulteter for kunst, design og arkitektur. De store utstillingssalene i 3 etasjer forstyrres ikke av bærende konstruksjoner; 4 ben er plassert med et ben i hvert hjørne. Her legges også trapper, heis, ventilasjon og rør, og nisjene…

En vellykket ny bydel

Sluseholmen er en ny bydel i København som stod ferdig i 2008. I det tidligere industriområdet ved havna er det nå blitt plass til 1000 nye boliger. Bebyggelsesstrukturen og –typene er tydlig inspirert av liknende boområder der vannet og kanalene står sentralt, som Amsterdam, Venezia og Christianshavn. Arkitema i samarbeid med den nederlandske arkitekten Sjoerd…

Nye visjoner for boliger i England

I 2016 vil 1 av 5 husholdninger i England leie bolig. For å møte behovet for flere private utleieboliger i England og heve attraktiviteten på denne typen boliger, er det avholdt en RIBA-konkurranse som skal frembringe nye ideer og visjoner. Hvordan skal fremtidens drabantbyer se ut? Her er noen av forslagene:

Felles dugnad

I år har vi gitt støtte til Flyktninghjelpens arbeid i Syria 14 sms for fred i 2014 Du kan også bidra! Les mer her.

Helsinki Masterplan

Pasila, området ved togstasjonen rett utenfor Helsinki skal transformeres til et stort forretnings- og mediadistrikt. Området planlegges utbygd med 1 million m2 forretningsareal og 500 000 m2 boligareal, blant annet fordelt på 10+ høyhus på opptil 120 m. Masterplanen skal koble sammen drabantbyen og bykjernen, med hurtig kollektivtransport via den eksisterende togbanen. Pasila ble bygd ut som drabantby på…