Ingen god ide

Ta en ekstra titt på dette bildet: I London er det oppført nye studentboliger med en utenpåliggende fasade i resirkulert murstein. Tanken er at det nye skal gjenspeile det bevaringsverdige bygget det erstatter, men i forsøket fører kulissen til redusert bokvalitet når både dagslys og utsyn mer eller mindre forsvinner. Noen ganger går det bare…

Reguleringsplan vedtatt

Det blir studentboliger i Sandakerveien 99! Reguleringsplanen gir rom for 111 studentboliger ved at eksisterende kontorbygg ombygges og påbygges 2 etasjer. Plan- og bygningsetaten fremmet et alternativ 2 med en etasje mindre, færre hybler og flere parkeringsplasser. Byutviklingskomiteens innstilling var som forslagsstillers alternativ 1 med ett tillegg: Takterrassen skal opparbeides med 20 % grønt og vende mot Sandakerveien. FrP…