Groruddalskonferansen 2014

Felix Arkitekter deltok på årets Groruddalskonferanse som ble avholdt forrige mandag. Temaet var «Oslo i vekst – Groruddalen fra tranpostkorridor til bynettverk». Her er en oppsummering av de viktigste punktene for dere som ikke fikk vært der:

Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen innledet konferansen med entusiasme for Groruddalens fremtid. Det forhandles med staten om forlengelse av Groruddalssatsingen etter 2016 – 10 nye år vil bety mye for videre vekst i dalen. Dersom det investeres ytterligere i tverrforbindelser og infrastruktur, skoler og barnehager, byrom og aktivitet –da følger boligbyggerne og investeringene etter.

Hovedtrekkene i innleggene var en satsning på kollektivtrafikk, gange og sykkel. Oslo har mål om nullvekst i bilandelen, og det er derfor nødvendig å tenke nytt. Drabantbyene i Oslo ble heldigvis utbygget med T-banelinjer, men andelen som benytter bil internt i Groruddalen er allikevel høy. 60% er trafikk til/fra Groruddalen, 20% er intern trafikk, mens kun 20% er gjennomgangstrafikk. Får man de 80% over på kollektivtransport, på sykkel eller til å gå vil den sjenerende og helseskadelige biltrafikken betraktelig reduseres.

Ingun Risnes fortalte om Statens vegvesens strategi i Groruddalen, der man på sikt skal bygge ned enkelte riksveger (som Trondheimsveien) til gater heller enn veier. Lavere hastighet gir redusert støy og redusert luftforurensing, og en mer effektiv trafikkavvikling. Selv om det bygges mange tusen nye boliger i Groruddalen skal ikke vegarealet bli større; trafikkøkningen skal tas i kollektivtransport, sykkel og gange. En ny Fossum-diagonal eller Bredtvet-diagonal (eller begge deler?) kan avlaste boligveiene og føre trafikken til riksveinettet, slik at man unngår unødig trafikk på boligveiene.

Det er behov for veier, enten vi vil det eller ikke. Og det skal fortsatt være godsterminal på Alnabru, uansett om den tar masse plass og ikke ser særlig pen ut. Fjernes godsterminalen vil det føre til økning av antall lastebiler på veiene, noe som er lite miljømessig heldig. Godsterminalen på Alnabru distribuerer varer til Oslo og Østlandsområdet, og er nødvendig for at byens beboere skal få de varene de trenger. Toget er også et ledd i reisekjeden, og kan supplere tilbudet av kollektivtransport i dalbunnen. Det er ikke ønskelig at bil skal mate toget i Groruddalen, det må derfor tilrettelegges for at folk sykler til stasjonsområdene. Spørsmålet er hvordan man kan tilrettelegge slik at folk gidder å sykle også når det snør og det er lange bakker på veien hjem. Jernbaneverkets Sjur Helseth var i tvil om det var riktig å hovedsakelig bygge boliger ved kollektivknutepunktene, slik man i disse dager planlegger. Er disse områdene attraktive for boliger? Etablering av kontorer og næring med en mindre andel boliger gir høyere andel kollektivreiser enn kun boliger, og er derfor det Jernbaneverket anbefaler.

Et dobbelt FLIRT-tog tilsvarer ca 16 busser. Toget kan erstatte ca 400 biler.

Kollektivtransport

Illustrasjon: Jernbaneverket/Kraftverk Design

Halvor Jutulstad i Ruter understreket nødvendigheten av en ny sentrumstunnel. Uten ny tunnel vil ikke nye tverrforbindelser, som ny T-bane ved Breivoll, bli realisert. Automatisering av T-banene vil øke frekvensen, men her er man også avhengig av ny tunnel.

Sykkelnettet i Oslo kritiseres for å være for lite utbygd og fragmentert, og oppleves utrygt av syklistene. Roy Birger Evensen i Bymiljøetaten foreslo miljøgater der både bil og sykkel deler veibanen. Det er svært kostnadskrevende og praktisk utfordrende å utvide veibanen, da en rekke grunneiere langs veien nødig vil miste deler av hagen. Shared space kan fungere om hastigheten ikke er for høy.

Spacescape i Stockholm er benyttet av Oslo kommune i forbindelse med ny sykkelstrategi. Alexander Ståhle fra Spacescape viste sammenhengen mellom antallet mennesker og kvaliteten på bylivet. Jo flere mennesker, jo mer byliv får man. Det bilbaserte drabantbylivet er passé, det er «the walkable city» som er attraktivt for byens beboere i dag. Eksempler fra Stockholm viser at det er de delene av byen med flest møteplasser – parker, restauranter, teater, kino, butikker – i gangavstand til boligen som har høyest pris. Det er ikke boligen i seg selv man betaler for, men omgivelsene rundt. Det avgjørende for bymiljøet og andelen tilbud er antallet mennesker. Heller enn å bygge nye drabantbyer, bør man fortette de bystrukturene man allerede har. Drabantbyene mangler kvartalsutformet boligbebyggelse som gir intime uterom, de mangler grøntområder med høy kvalitet, og møteplasser der folk beveger seg. Og fremfor alt må drabantbyene legges til rette for at folk kan benytte kollektivtransport, sykle eller gå i hverdagen. Biler gir ikke attraktivitet og kontakt mellom mennesker!

Man kan begynne i det små, med midlertidige aktiviteter som parking day (en parkeringsplass omgjøres til grønt rom for en dag), guerilla gardening som på Sagene, play day (bilfri helg der veien overtas av barn). Disse små aktivitetene er viktige for å få folk til å tenke på byrommene annerledes. Man må spørre folk når man planlegger for omdannelse av eksisterende bomiljøer: Hvor er din beste plass? Hva vil du skal bli bedre? De fleste vil kanskje ikke at det skal bygges akkurat der man bor, men fortelles det om merverdiene av nye boliger kan man lettere overbevise om fordelene. Med nok mennesker blir det nye skoler og barnehager, nye butikker og restauranter, bibliotek og kino, idrettsplasser og byrom.

Omstilling sagene_urban hage

Foto: Omstilling Sagene

Lillebill Marshall fra Statens vegvesen fortalte om den magiske avstanden folk gidder å gå: inntil 1-1,4 km. Er det lenger, tar vi bilen. Kanskje vi må ta i et tak selv også?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s