For barna

Hvorfor må alle lekeplasser alltid utstyres med det samme kjedelige utstyret?  Det danske firmaet Monstrum har spesialisert seg på å lage morsomme og annerledes lekeplasser. Visstnok koster ikke spesialbygde lekeplasser så veldig mye mer enn de (som regel ekstremt dyre) ferdigproduserte lekeapparatene. Bilder fra Monstrum.

Overvann

De aller fleste kommuner stiller nå krav til at overvannet skal håndteres lokalt, det vil si innenfor tomten det bygges på. En ny løsning for dette er kummen Basal Storm som samler opp regnvann, fordrøyer og slipper vannet kontrollert ut, enten i grunnen, til bekk og/eller kommunalt nett. Lurt!  Foto: Skjæveland Cementstøperi

SErie#2: Gatekunst

Den litauiske kunstneren Ernest Zacharevic, eller Zack som han kaller seg, reiser verden rundt og maler på ellers triste og grå vegger. Han inkorporerer ofte bygningsdeler, objekter eller omgivelsene i gatekunsten sin, noe som gir en ny og overraskende dimensjon. George Town 2012 George Town 2012 Johor Baru 2013 Kuala Lumpur 2013 Kuching, Borneo Malaysia 2014 Malaysia 2014…

Renovering / gjenbruk / rehabilitering

Det finnes flere gode eksempler på renovering av bygninger fra 60-70 -tallet, bygg som kanskje ikke lenger er like»freshe» og attraktive i bruk. Bygningene er jo egentlig ikke gamle som sådann, men en renovering gir energimessige innsparelser på sikt, i tillegg til at byggenes estetiske kvaliteter heves betraktelig. Ved å gjenbruke gamle bygninger og rehabilitere det som…

Grønn verktøykasse

Forrige uke hadde kontoret besøk av Andrew Holt fra Architectopia  som holdt NAL-kurset «Grønn verktøykasse» for oss. Kurset var en god start på veien mot mer bærekraftig arkitektur og en særlig innføring i krav som stilles til passivhus. Ny teknisk forskrift er underveis, og passivhus-standard vil muligens bli et krav i TEK15. Når man bygger tettere bygg samtidig som…