SErie#1: Memory Lane

Rett ved Oppsal Senter ble dette punkthuset ferdigstilt i 2011. Punkthuset forholder seg til omkringliggende bebyggelse i typologi og størrelse, med en mer moderne utforming og materialbruk. De to nederste etasjene er kledd i tre, mens de neste seks er i hvit tegl. Heis- og trappehus har samme trekledning som sokkelen, og sammen med horisontaldelingen med…

Morgenbladets (manglende) arkitekturkritikk

Alle har kanskje ikke fått med seg debatten som Morgenbladet har forsøkt å dra igang angående standarden i norsk boligarkitektur. Et av våre prosjekter, St. Halvardsgate 20, trekkes frem som eksempel i serien som arkitekt Gaute Brochmann står bak. Han er ikke nådig i sin kritikk av prosjektet, om du vil kan du lese deler av…

Oslo Åpne Hus, del 2

650 ansatte har flyttet inn i de nye lokalene til Egmont. Arkitekten bak er MAD Arkitekter. Egmonthuset er del av en større tomteutvikling i Nydalen med en blanding av kontorer og boliger, som delvis er ferdigstilt og delvis er byggeplass. To boliglameller nærmest mediehuset står også ferdig, med liknende geometrisk uttrykk i fasadene. Boligenes fasader er naturlig nok ikke like ekspressive som kontorbygget, og…

Kunst eller arkitektur?

Eller begge deler? Den verdenskjente arkitekten Renzo Piano har tegnet det parisiske hovedkvarteret til Pathé Foundation – et selskap dedikert til å bevare historien om det franske filmselskapet Pathé og fremme filmkunst. Formen på bygget er bestemt av den begrensede plassen som var til rådighet, nødvendig avstand til nabobebyggelsen og høydebegrensninger. Når man bygger i historiske omgivelser som…

Oslo Åpne Hus 2014, del 1

Det årlige arrangementet Oslo Åpne Hus var forrige helg, og vi fikk med oss noen av attraksjonene. Blant annet Villa Wilhelmsen i Asker, tegnet av Lund Hagem Arkitekter. Boligen er tegnet til flykaptein Wilhelmsen som har en særlig interesse for å mekke biler, noe boligens 1.etasje bærer preg av der mesteparten av plassen er avsatt til garasje…