Byens lyder til besvær

I stadig flere prosjekter blir man pålagt oppføring av støyskjerm for å oppnå tilfredsstillende støynivå på utearealer. Hva gjør egentlig støyskjermen for bymiljøet? I en by vil det alltid være støy. Det er ikke alltid kvartalsbebyggelse med skjermende vegger mot gata er passende for tomta eller programmet. Å gjerde inn gatene med skjermvegger er ingen…

Mies van der Rohe Award 2015

Nå er 5 finalister plukket ut til årets Mies van der Rohe Award. Ravensburg Art Museum © Roland Halbe Ravensburg Kunstmuseum integreres diskret i den historiske konteksten. Det er benyttet resirkulert murstein fra et tidligere kloster, og bygningen er det første museet som er bygget til passivhusstandard. Arkitekt: Lederer Ragnarsdóttir Oei (Tyskland). Danish Maritime Museum ©…

Haneborgenga

Vi har utarbeidet planforslag for Haneborgenga i Frogn kommune, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn. Det planlegges for ca 91 nye boliger der feltene kan bygges ut trinnvis, med en variert bebyggelse av lavblokker, rekkehus og eneboliger. Osloveien forbi planområdet skal legges om og vil få mindre trafikk når det bygges ny fylkesvei 152….