felixark.no

Det er lagt ut nye prosjekter på nettsiden vår, klikk og se! Reguleringsplan for Bjertnes som nylig er vedtatt i Nittedal: Reguleringsplan til politisk behandling for Ammerudveien 105 i Oslo: Grenseveien 51/Hasle Tårn hvor det er sendt inn rammesøknad: Konkurransen vi vant på slutten av året i fjor har resultert i innsendt rammesøknad for Hasleveien 10:…

Sosialt boligbyggeri med kvalitet

Boligkostnaden er generelt høy i Frankrike, men særlig i Paris er prisene høye. På begynnelsen av 90-tallet vedtok myndighetene i Frankrike en rekke insentiver for å få utviklere til å bygge rimeligere boliger. En utbygger kan bygge og administrere et konkret prosjekt – for eksempel en boligblokk – innenfor retningslinjer fastsatt av myndighetene. Investorer får skattelettelser for å kjøpe…

Veidekke i Sør-Afrika

Veidekke driver ikke bare med bygging i Skandinavia, de engasjerer seg også for å gi unge i Sør-Afrika en utdanning innen byggfag i samarbeid med «Football for Life». Resultatet er et fotballsenter for jenter i KwaZulu Natal, hvor målsettingen er å styrke jenters selvfølelse og bevissthet, og på denne måten bidra til å bekjempe HIV og AIDS. Byggingen av senteret har gitt…