VELKOMMEN TIL BITERUDHAGEN

REKKEHUS I GRØNNE OMGIVELSER Tomta som er tidligere beitemark tilhørende Biterud gård, ligger i umiddelbar nærhet til marka. Bebyggelsesstrukturen skal ta særlig hensyn til naturverdiene i område, og gangforbindelser skal sikre god fysisk sammenheng mellom gamle og nye boligområder. Dersom du tilfeldigvis sitter med tanker om å flytte til Asker kommune, kan du følge med på…