Arkitektnytt #5

Siste nummer av Arkitektnytt handler blant annet om sikkerhet og demokrati. Hvordan manifesterer risikosamfunnet seg i bybildet? Særlig aktuelt tema nå som regjeringskvartalet skal finne sin form og innhold. Et boktips får du også på side 8 «Boka mi»:

Future Built 2015

På årets konferanse var det inspirerende innlegg av blant andre Philipp Rode fra LSE Cities som har studert 90 byer i hele verden. Resultatet av studiene viser at det er en sammenheng mellom byform og innovasjon og smart grønn vekst. Den kompakte, flerfunksjonelle byen med grønne mobilitetsløsninger og smarte energi- og infrastrukturløsninger er også de mest…

Byens lyder til besvær

I stadig flere prosjekter blir man pålagt oppføring av støyskjerm for å oppnå tilfredsstillende støynivå på utearealer. Hva gjør egentlig støyskjermen for bymiljøet? I en by vil det alltid være støy. Det er ikke alltid kvartalsbebyggelse med skjermende vegger mot gata er passende for tomta eller programmet. Å gjerde inn gatene med skjermvegger er ingen…

Er TEK10 til hinder for norsk arkitektur?

Det begynner å dukke opp eksempler på «tiny house movement» også i Norge, som Aftenposten skriver om i dagens avis. Matias Askvik og Sara Olausen har bygd sitt hus på 11 m2 av gjenbruksmaterialer, plassert oppå en henger. Ved å ikke folkeregisterere seg på adressen der hengeren er plassert, unngås byggeregler. Folk som ønsker å…

Morgenbladets (manglende) arkitekturkritikk

Alle har kanskje ikke fått med seg debatten som Morgenbladet har forsøkt å dra igang angående standarden i norsk boligarkitektur. Et av våre prosjekter, St. Halvardsgate 20, trekkes frem som eksempel i serien som arkitekt Gaute Brochmann står bak. Han er ikke nådig i sin kritikk av prosjektet, om du vil kan du lese deler av…

Urbant energiforbruk

USA har stor geografisk utstrekning med store avstander mellom der folk bor, jobber og gjør innkjøp. Det er mange mennesker som skal bo, og mange av disse bor i landlige suburbs som er så vanlig i USA. Og det er mange mennesker som vil kjøre bil og som må kjøre bil på grunn av de…

Godt sagt

«Arkitektur behøver ikke at være helt unik for at være god. Faktisk er det  måske en fordel for hverdagsbyggeriet, hvis det ikke skal opfindes forfra  hver gang.» Karsten R.S. Ifversen i Politiken 13. januar 2013

Arealmatematikk og bypolitikk

Regjeringen foreslår nå endringer av TEK10, der snusirkel på rullestol reduseres fra 1,5 til 1,3 meter i diameter. Størrelsen på snusirkel skal baseres på rullestol til innebruk heller enn utebruk, slik svenskene gjør det. Dessuten foreslås det at kravet til dør mellom entre og stue/kjøkken fjernes. Disse 20 cm og en dør utgjør vesentlig forskjell….

Felles dugnad

I år har vi gitt støtte til Flyktninghjelpens arbeid i Syria 14 sms for fred i 2014 Du kan også bidra! Les mer her.

Ukas snakkis på kontoret

Finn Sandmæls gigantiske opp-ned pyramide blir ikke varmt mottatt av politikerne, på tross av energibrønner, bruk av solenergi og muligheter for å omforme det som normalt går i kloakken til drikkevann. Kanskje er det den voldsomme størrelsen på 330 meter, at bygget kaster enorme skygger innover mot byen, at fjorden og øyene omkring mister sin…