SErie#1: Memory Lane

Rett ved Oppsal Senter ble dette punkthuset ferdigstilt i 2011. Punkthuset forholder seg til omkringliggende bebyggelse i typologi og størrelse, med en mer moderne utforming og materialbruk. De to nederste etasjene er kledd i tre, mens de neste seks er i hvit tegl. Heis- og trappehus har samme trekledning som sokkelen, og sammen med horisontaldelingen med…

SErie#1: Memory Lane

På Grefsenkollen i Oslo ble det i 2009 ferdigstilt 80 boliger og en barnehage. Bokvalitet, gode lysforhold og private uteareal er høyt prioritert. Prosjektet Grefsenlyst fungerer som forbindelse mellom blokkbebyggelsen i nord og den lettere småhusbebyggelsen i sørvest.

Innflyttet i St.Halvards gate 20

Det er gitt brukstillatelse for alle trinn på St.Halvards gate 20, og det er kun ferdigattest som gjenstår. Det er nylig lagt ut prosjektinformasjon på Veidekkes hjemmesider. Takk for samarbeidet!

SErie#1: Memory Lane

I 2002 stod 210 boliger og en barnehage ferdig på Badebakken, rett ved Akerselva i Nydalen. En langstrakt bygningskropp danner en skjerm mot den trafikkerte veien, og 2 kortere lameller strekker seg ut som fingre fra det langstrakte volumet. Grepet skaper rolige utearealer henvendt mot Akerselva, og er et vellykket eksempel på integrering av private/halvprivate og offentlige…

SErie#1: Memory Lane

I SErie#1: Memory Lane viser vi bilder av gamle prosjekter – kanskje du kjenner igjen noen fra ditt nabolag? «Det glade kvartal» er del av en eldre kvartalsbebyggelse på Sandaker, og utgangspunktet var at ny bebyggelse skulle integreres med de eksisterende bygningene og strukturen omkring. De nye og de gamle bygningene omkranser et felles gårdsrom, og tilsammen dannes…

Fiske krabber på Sørenga?

Som del av Fjordbyen, er noen deler av Sørenga ferdig innflyttet og noen deler under bygging. Vi jobber nå for fullt med tegnearbeid, for Felix Arkitekter er valgt til å gjennomføre trinn 5 for entreprenøren Veidekke og utbyggeren Sørenga Utvikling. Utstikkeren ble i sin tid bygget lengst mulig ut i havnebassenget for å gjøre det…

SErie#1: Memory Lane

Parkhuset stod ferdig i 2006 og er del av boligområdet Pilestredet park som fikk Statens byggeskikkpris i 2007. Rikshospitalet flyttet til nytt bygg i 2000, og den tidligere sykehustomta ble transformert til et grønt boområde midt i Oslo sentrum med 1400 boliger og enkelte næringslokaler. I tillegg til miljøoppfølgingsprogrammet (MOP) for hele området, har Parkhuset…

Befaring St. Halvards gate 20

I går var kontoret på befaring på St.Halvards gate 20 som nærmer seg ferdig. På grunn av den milde vinteren er mye gjort allerede utomhus. Når våren kommer vil det gro seg grønt i gårdsrommet. Plan- og bygningsetaten ønsket seg en tilpasset arkitektur som stod til 1800-talls bebyggelsen omkring, med en variert fargepalett, horisontal oppdeling,…