Samme tomt, ulik tolkning

Det er varslet oppstart av planarbeid for en større tomt i Asker, nærmere bestemt Drengsrud Vest som Felix Arkitekter leverte konkurranseforslag for i slutten av 2014. Vårt forslag så sånn ut (sett fra vest): Illustrasjon: Felix Arkitekter Forslaget som vant og som skal reguleres, tegnet av Falkum-Hansen Design, ser sånn ut (sett fra øst): Illustrasjon:…

Årskavalkade 2015, del 2

Vi har hatt flere plansaker i 2015, her er noen av dem: Ammerudveien 108, Oslo Planforslag for Ammerudveien 108 er inne til politisk behandling. Tidligere var det lokalbutikk på tomta, der påbygg med boliger var regulert. Men næringsbygget er brannskadd, og gjeldende reguleringsplan er derfor ikke lenger aktuell. Det foreslås en 5 etasjers lamellblokk med leiligheter,…

Årskavalkade 2014, del 2

I 2014 har vi jobbet med flere reguleringssaker, deriblant disse i vinterdrakt:Reguleringsplan for rekkehusområde på Biterud i Asker, rett ved marka. Reguleringsplan for fortettingsområde med variert boligbebyggelse i Frogn kommune. Det planlegges for blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger. Reguleringsplan nær togstasjonen i Spikkestad, med rekkehus og blokkbebyggelse.

Årskavalkade 2014, del 1

Vi innleder året med å ta et lite tilbakeblikk på hva Felix Arkitekter gjorde i 2014. I 2014 var vi med på 2 konkurranser, hvorav 1 ga uttelling for innsatsen. Prosjektet vi ikke vant med, er allikevel verdt en titt: Konkurransen var for en større ubebygd tomt på Drengsrud i Asker, tilgrensende Marka. Parkering er lagt under…

Oslo Åpne Hus 2014, del 1

Det årlige arrangementet Oslo Åpne Hus var forrige helg, og vi fikk med oss noen av attraksjonene. Blant annet Villa Wilhelmsen i Asker, tegnet av Lund Hagem Arkitekter. Boligen er tegnet til flykaptein Wilhelmsen som har en særlig interesse for å mekke biler, noe boligens 1.etasje bærer preg av der mesteparten av plassen er avsatt til garasje…

SErie#1: Memory Lane

Vollenlia i Asker er et boligfelt med en blanding av familieboliger og småleiligheter for ungdom, oppført som tett eneboligbebyggelse, kjedehus og firemannsboliger. Parkering er  i garasjekjeller under to av husgruppene. Prosjektet er gjennomført med prefabrikerte moduler produsert i Estland, noe som forkorter anleggsperioden samtidig som boligene kan skreddersys etter tomt og ønsket størrelse.

SErie#1: Memory Lane

Kontoret fylte 15 år i fjor, og opp gjennom årene er det ferdigstilt mange bygg rundt omkring i Oslo og omegn. I SErie#1: Memory Lane viser vi bilder av gamle prosjekter – kanskje du kjenner igjen noen fra ditt nabolag? Under er det bilder fra Bondihagen i Asker, ferdigstilt i 2009. Les mer om prosjektet på hjemmesiden…

Omsorgsboliger

Befolkningen blir stadig eldre og andelen eldre blir stadig flere. Hvor og hvordan skal alle bo? Samhandlingsreformen legger et større ansvar på kommunene, og etablering av flere omsorgsboliger der brukerne kan klare seg mest mulig selv, vil være kostnadseffektivt for kommunene og trygt for brukerne. Vi har et prosjekt under bygging som er omsorgsboliger: I Asker…