Renovering / gjenbruk / rehabilitering

Det finnes flere gode eksempler på renovering av bygninger fra 60-70 -tallet, bygg som kanskje ikke lenger er like»freshe» og attraktive i bruk. Bygningene er jo egentlig ikke gamle som sådann, men en renovering gir energimessige innsparelser på sikt, i tillegg til at byggenes estetiske kvaliteter heves betraktelig. Ved å gjenbruke gamle bygninger og rehabilitere det som…

Grønn verktøykasse

Forrige uke hadde kontoret besøk av Andrew Holt fra Architectopia  som holdt NAL-kurset «Grønn verktøykasse» for oss. Kurset var en god start på veien mot mer bærekraftig arkitektur og en særlig innføring i krav som stilles til passivhus. Ny teknisk forskrift er underveis, og passivhus-standard vil muligens bli et krav i TEK15. Når man bygger tettere bygg samtidig som…

Hvem har vel ikke drømt om å restaurere et forfallent hus i Sør-Europa?

I Spania har en gammel stall fått nytt liv som en nokså ekstravagant bolig. Et godt eksempel på bevaring av den ettertraktede autentisiteten som noe gammelt gir, selv om det inni er nytt og moderne. Kontrasten mellom det nye og gamle gjør at kvalitetene fremheves ytterligere. Enkeltstående bygninger og hele byområder er lag på lag med historie…