Til Rådhuset

Nå er planforslag for Johan Scharffenbergs vei 91-93 oversendt til Rådhuset fra Plan- og bygningsetaten med anbefaling. I dag er det kontorer, lager og store kjørearealer på tomta. Reguleringsplanen foreslår boliger, barnehage, kontorer og forretning i 1.etasje mot Olaf Helsets vei hvor det skal opparbeides nytt fortau. Nå gjenstår politisk vedtak før rammesøknaden kan sendes inn, og…

SErie#1: Memory Lane

På Grefsenkollen i Oslo ble det i 2009 ferdigstilt 80 boliger og en barnehage. Bokvalitet, gode lysforhold og private uteareal er høyt prioritert. Prosjektet Grefsenlyst fungerer som forbindelse mellom blokkbebyggelsen i nord og den lettere småhusbebyggelsen i sørvest.

Arealeffektiv barnehagebygging

I detaljregulering av boligprosjekter over en viss størrelse (100 boeneheter) skal det vurderes om barnehage skal inkluderes på planområdet. Å bygge nye barnehager pålegges derfor utbyggere av store boligprosjekter i kommuner som Oslo. Løsningen er som regel at barnehagen plasseres i 1.etasje på deler av bebyggelsen, og store deler av uteområdet opparbeides som lekearealer for barnehagen. Det kan være svært…

Hollenderkvartalet

Reguleringsplanen for Hollenderkvartalet ble vedtatt i 2012. Planen åpner for en etterlengtet oppgradering og utvikling av dette kvartalet, mellom Grønlandsleiret og Schweigaardsgate i Oslo. Som i store deler av Gamlebyen for øvrig, skjuler det seg antikvariske kulturminner under bakken. Under Grønlandsleiret 73 ligger restene av Nonneseter kloster, et anlegg fra middelalderen. I bakgården ligger en…

De nye kjempebarnehagene

Artikkel på Morgenbladet.no om den nye basebarnehagen Støperiet og hvordan arkitekturen forsøksvis skal hindre at ideen om kjempebarnehagene havarerer. Bryr barn seg om arkitektur?