Revidert norm for leilighetsfordelling på trappene

Normen for leilighetsfordeling i indre by har vært gjenstand for diskusjon blant utbyggere, planmyndigheter, politikere og andre i bransjen, og kritisert for å hindre økt boligbygging i Oslo. Nå ser det ut til at det blir endringer i normen. Tidligere gjaldt normen antall rom, og resulterte i en del dårlige planløsninger med 3 rom fordelt…