Årskavalkade 2014, del 2

I 2014 har vi jobbet med flere reguleringssaker, deriblant disse i vinterdrakt:Reguleringsplan for rekkehusområde på Biterud i Asker, rett ved marka. Reguleringsplan for fortettingsområde med variert boligbebyggelse i Frogn kommune. Det planlegges for blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger. Reguleringsplan nær togstasjonen i Spikkestad, med rekkehus og blokkbebyggelse.

Årskavalkade 2014, del 1

Vi innleder året med å ta et lite tilbakeblikk på hva Felix Arkitekter gjorde i 2014. I 2014 var vi med på 2 konkurranser, hvorav 1 ga uttelling for innsatsen. Prosjektet vi ikke vant med, er allikevel verdt en titt: Konkurransen var for en større ubebygd tomt på Drengsrud i Asker, tilgrensende Marka. Parkering er lagt under…

SErie#1: Memory Lane

Rett ved Oppsal Senter ble dette punkthuset ferdigstilt i 2011. Punkthuset forholder seg til omkringliggende bebyggelse i typologi og størrelse, med en mer moderne utforming og materialbruk. De to nederste etasjene er kledd i tre, mens de neste seks er i hvit tegl. Heis- og trappehus har samme trekledning som sokkelen, og sammen med horisontaldelingen med…

Oslo Åpne Hus, del 2

650 ansatte har flyttet inn i de nye lokalene til Egmont. Arkitekten bak er MAD Arkitekter. Egmonthuset er del av en større tomteutvikling i Nydalen med en blanding av kontorer og boliger, som delvis er ferdigstilt og delvis er byggeplass. To boliglameller nærmest mediehuset står også ferdig, med liknende geometrisk uttrykk i fasadene. Boligenes fasader er naturlig nok ikke like ekspressive som kontorbygget, og…

Hvem vinner?

Felix Arkitekter er nominert til Oslo bys arkitekturpris 2014 i kategorien bolig for prosjektet Skullerud Torg III. I begynnelsen av oktober vises de 23 nominerte på Rådhusplassen. Du kan ta en sniktitt på alle nominerte her og lese mer om prosjektet her.

Til Rådhuset

Nå er planforslag for Johan Scharffenbergs vei 91-93 oversendt til Rådhuset fra Plan- og bygningsetaten med anbefaling. I dag er det kontorer, lager og store kjørearealer på tomta. Reguleringsplanen foreslår boliger, barnehage, kontorer og forretning i 1.etasje mot Olaf Helsets vei hvor det skal opparbeides nytt fortau. Nå gjenstår politisk vedtak før rammesøknaden kan sendes inn, og…

SErie#1: Memory Lane

Sagene Panorama ligger rett ved parken Myraløkka og har utsyn til Akerselva og videre utover Oslo by, derav navnet. Utsikten er prioritert for leilighetene, som også har tilgang til felles takterrasse. Bygget inneholder 1-, 2- og 3-roms leiligheter med parkeringskjeller, og stod ferdigstilt i 2004. Bebyggelsen følger Arendalsgata og åpnes opp mot Bentsegata. Gårdsrommet deles med…

Godt sagt

«Arkitektur behøver ikke at være helt unik for at være god. Faktisk er det  måske en fordel for hverdagsbyggeriet, hvis det ikke skal opfindes forfra  hver gang.» Karsten R.S. Ifversen i Politiken 13. januar 2013

Less is more

Prefabrikerte moduler blir stadig mer og mer aktuelt, og kanskje særlig for studentboliger der kravet til lave kostnader er vesentlig. Moduler produseres på fabrikk, og perioden med byggeplass reduseres. Micro compact homes, m-ch, er resultatet av et forskningsprosjekt av Prof. Richard Horden og studenter fra Technical University Munich og Tokyo Institute of Technology. Microhuset er en modul…

Fiske krabber på Sørenga?

Som del av Fjordbyen, er noen deler av Sørenga ferdig innflyttet og noen deler under bygging. Vi jobber nå for fullt med tegnearbeid, for Felix Arkitekter er valgt til å gjennomføre trinn 5 for entreprenøren Veidekke og utbyggeren Sørenga Utvikling. Utstikkeren ble i sin tid bygget lengst mulig ut i havnebassenget for å gjøre det…