Kaleidoskopisk effekt

Danmark har generelt mye spennende arkitektur, og særlig studentboliger utmerker seg. Her er et eksempel fra Fredriksberg som KHR Arkitekter står bak. Det er brukt ordinære sandwich betongelementer, men arkitektene har allikevel klart å få en dynamisk fasade der karnappene og de trekantede vinduene gjør at bygningen skifter karakter etter hvor man betrakter den. På…

Godt sagt

«Arkitektur behøver ikke at være helt unik for at være god. Faktisk er det  måske en fordel for hverdagsbyggeriet, hvis det ikke skal opfindes forfra  hver gang.» Karsten R.S. Ifversen i Politiken 13. januar 2013

Danmarks fremtid i bilder

Det er avholdt en åpen konkurranse i Danmark med tittelen «Can We Design a New Country?» «Danmarks fysik ændrer sig radikalt og vil føre til forandringer med hensyn til, hvordan vi udvikler og oplever vores byer og landskaber. Det er forandringer, der angår klimaet, affolkningen af landdistrikterne, migrationen mod de urbane centre og de nye…

Til etterfølgelse

I siste utgave av Bygg Fakta står det om den danske kommunen Thisted som er selvforsynte med fornybar energi, både kraft og varme. Kommunen har installert solceller, solfangeranlegg, varmepumper, biobaserte kraftvarmeanlegg og fjernvarmeverk som produserer strøm og varme til de fleste boliger og bygninger i kommunen. Energieffektive, kompakte bygg er dessuten vesentlig for å oppnå redusert energiforbruk….