Sollys

Teknisk forskrift (TEK10) stiller krav til at en vesentlig del av netto varmebehov – romvarme og tappevann – skal dekkes av annen energi enn direktevirkende elektrisitet og/eller fossile brensler: minimum 60% i bygninger over 500 m2, og minimum 40% i bygninger under 500 m2. Man «tvinges» til å tenke mer miljøvennlig, og jo tidligere i…