Haneborgenga

Vi har utarbeidet planforslag for Haneborgenga i Frogn kommune, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn. Det planlegges for ca 91 nye boliger der feltene kan bygges ut trinnvis, med en variert bebyggelse av lavblokker, rekkehus og eneboliger. Osloveien forbi planområdet skal legges om og vil få mindre trafikk når det bygges ny fylkesvei 152….

Årskavalkade 2014, del 2

I 2014 har vi jobbet med flere reguleringssaker, deriblant disse i vinterdrakt:Reguleringsplan for rekkehusområde på Biterud i Asker, rett ved marka. Reguleringsplan for fortettingsområde med variert boligbebyggelse i Frogn kommune. Det planlegges for blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger. Reguleringsplan nær togstasjonen i Spikkestad, med rekkehus og blokkbebyggelse.