Befaring St. Halvards gate 20

I går var kontoret på befaring på St.Halvards gate 20 som nærmer seg ferdig. På grunn av den milde vinteren er mye gjort allerede utomhus. Når våren kommer vil det gro seg grønt i gårdsrommet. Plan- og bygningsetaten ønsket seg en tilpasset arkitektur som stod til 1800-talls bebyggelsen omkring, med en variert fargepalett, horisontal oppdeling,…

Et år senere i Konowsgate 83

Konowsgate 83 stod ferdig våren 2012, og nå har det begynt å gro seg til utomhus. Utsikten er det hvertfall ingenting å utsette på.

Konows gate 83

På en «umulig» tomt under Ekebergåsen ligger tre bygningslameller i en vifteform over en tverrgående og tilbaketrukket sokkel i tre etasjer. Taket av denne basen danner et uteområde i fjerde etasje for alle beboerne. Utearealet har punktbelysning rettet oppover langs fjellskrenten og skal på sikt få klatreplanter som vil danne en grønn vegg. Fra dette…