Oppbrutte flater

Når man planlegger uteområder er det mange elementer som må hensyntas: det skal være arealer for lek, sitteplasser, sykkelparkering, det skal være grønt og frodig, det skal ikke være for bratt, det skal være nok sol, det skal ikke være for bråkete og når det regner skal vannet forsvinne. I tillegg får man ofte også…