Kaleidoskopisk effekt

Danmark har generelt mye spennende arkitektur, og særlig studentboliger utmerker seg. Her er et eksempel fra Fredriksberg som KHR Arkitekter står bak. Det er brukt ordinære sandwich betongelementer, men arkitektene har allikevel klart å få en dynamisk fasade der karnappene og de trekantede vinduene gjør at bygningen skifter karakter etter hvor man betrakter den. På…