Skal du på Oslo Arkitektur Triennale?

Oslo Arkitektur Triennale 2013 har tittelen Komfortabel fremtid, og handler om hvordan begrepet bærekraft utfordrer våre forestillinger om komfort. Betyr bærekraft at vår livskvalitet må reduseres? Gro Harlem Brundtland m.fl. definerte bærekraft i 1987 som: ”Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine…