Behov for flere boliger

I Akershus bygges det stadig flere boliger og stadig er det for få, skal vi tro Boligprodusentenes forening. Når prisene i Oslo skyter i været, er det mange som flytter i pendleravstand for å ha råd til litt mer plass, noe som igjen gir økt press på boligmarkedet i kommunene rundt Oslo. I Nittedal skriver avisa…

Konkurranse om ny barnehage

Vi fikk 3.plass i konkurransen om ny barnehage i Lørenskog. Selv om vi ikke vant, var det en nyttig erfaring som vi gjerne vil gjøre mer av.