Less is more

Prefabrikerte moduler blir stadig mer og mer aktuelt, og kanskje særlig for studentboliger der kravet til lave kostnader er vesentlig. Moduler produseres på fabrikk, og perioden med byggeplass reduseres. Micro compact homes, m-ch, er resultatet av et forskningsprosjekt av Prof. Richard Horden og studenter fra Technical University Munich og Tokyo Institute of Technology. Microhuset er en modul…

SErie#1: Memory Lane

Vollenlia i Asker er et boligfelt med en blanding av familieboliger og småleiligheter for ungdom, oppført som tett eneboligbebyggelse, kjedehus og firemannsboliger. Parkering er  i garasjekjeller under to av husgruppene. Prosjektet er gjennomført med prefabrikerte moduler produsert i Estland, noe som forkorter anleggsperioden samtidig som boligene kan skreddersys etter tomt og ønsket størrelse.