Oslo Åpne Hus, del 2

650 ansatte har flyttet inn i de nye lokalene til Egmont. Arkitekten bak er MAD Arkitekter. Egmonthuset er del av en større tomteutvikling i Nydalen med en blanding av kontorer og boliger, som delvis er ferdigstilt og delvis er byggeplass. To boliglameller nærmest mediehuset står også ferdig, med liknende geometrisk uttrykk i fasadene. Boligenes fasader er naturlig nok ikke like ekspressive som kontorbygget, og…

SErie#1: Memory Lane

I 2002 stod 210 boliger og en barnehage ferdig på Badebakken, rett ved Akerselva i Nydalen. En langstrakt bygningskropp danner en skjerm mot den trafikkerte veien, og 2 kortere lameller strekker seg ut som fingre fra det langstrakte volumet. Grepet skaper rolige utearealer henvendt mot Akerselva, og er et vellykket eksempel på integrering av private/halvprivate og offentlige…