Sosialt boligbyggeri med kvalitet

Boligkostnaden er generelt høy i Frankrike, men særlig i Paris er prisene høye. På begynnelsen av 90-tallet vedtok myndighetene i Frankrike en rekke insentiver for å få utviklere til å bygge rimeligere boliger. En utbygger kan bygge og administrere et konkret prosjekt – for eksempel en boligblokk – innenfor retningslinjer fastsatt av myndighetene. Investorer får skattelettelser for å kjøpe…

Kunst eller arkitektur?

Eller begge deler? Den verdenskjente arkitekten Renzo Piano har tegnet det parisiske hovedkvarteret til Pathé Foundation – et selskap dedikert til å bevare historien om det franske filmselskapet Pathé og fremme filmkunst. Formen på bygget er bestemt av den begrensede plassen som var til rådighet, nødvendig avstand til nabobebyggelsen og høydebegrensninger. Når man bygger i historiske omgivelser som…

Det bråker i byen

Midt i byen eller langs en trafikkert vei er det ofte bråkete, og det stilles krav til tilfredsstillende støyforhold både ute og inne om man skal få lov til å bygge nye boliger på slike tomter. Hvordan man løser støyproblematikken handler om estetikk; hvordan fasadene og balkongene blir utformet, hvor bygget plasseres og orienteres, om støykilden er…