Groruddalskonferansen 2014

Felix Arkitekter deltok på årets Groruddalskonferanse som ble avholdt forrige mandag. Temaet var «Oslo i vekst – Groruddalen fra tranpostkorridor til bynettverk». Her er en oppsummering av de viktigste punktene for dere som ikke fikk vært der: Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen innledet konferansen med entusiasme for Groruddalens fremtid. Det forhandles med staten om…

Revidert norm for leilighetsfordelling på trappene

Normen for leilighetsfordeling i indre by har vært gjenstand for diskusjon blant utbyggere, planmyndigheter, politikere og andre i bransjen, og kritisert for å hindre økt boligbygging i Oslo. Nå ser det ut til at det blir endringer i normen. Tidligere gjaldt normen antall rom, og resulterte i en del dårlige planløsninger med 3 rom fordelt…

Byggaktuelt i PBE-bråk

Misnøyen med PBE ute i bransjen kan du lese om på byggaktuelt.no. Vi har et par saker på vent hos PBE, og det er tidvis frustrerende at saksbehandlingstiden er så lang, når vi heller kan tenke oss å bruke tiden på å videreutvikle prosjektene. Har noen liknende erfaringer?