Årskavalkade 2015, del 2

Vi har hatt flere plansaker i 2015, her er noen av dem: Ammerudveien 108, Oslo Planforslag for Ammerudveien 108 er inne til politisk behandling. Tidligere var det lokalbutikk på tomta, der påbygg med boliger var regulert. Men næringsbygget er brannskadd, og gjeldende reguleringsplan er derfor ikke lenger aktuell. Det foreslås en 5 etasjers lamellblokk med leiligheter,…

City Skullerud 2030

I forbindelsen med planarbeidet på Olaf Helsets vei 5 har vi gjort en mulighetsanalyse for Skullerud stasjonsområde. Målet for byutviklingen på Skullerud må være å utnytte de ressursene som allerede er tilstede, der funksjoner som bolig, kontorer og næring etableres side om side slik at man kan skape byliv til alle døgnets tider, man kan…

Sinisa Lecic om Skullerud Torg III

Sinisa Lecic er mannen bak leilighetene i byggetrinn 3. Den unge og lovende arkitekten vant blant annet den europeiske boligkonkurransen European Architecture Competition i 2006. Her forteller han mer om prosjektet Skullerud Torg III: Kvalitet og miljøverdier i Skullerud Torg III