FELIX ARKITEKTER 2018

EN RASK OPPDATERING FRA OSS 2018 nærmer seg allerede slutten, og det syns vi har gått vannvittig fort. Det føles nesten som igår at vi feiret 20 år med Felix Arkitekter, og lanserte nye hjemmesider. Vi har jobbet med mange spennende prosjekter i år også. Et par prosjekter står ferdigstilt eller nærmer seg det med raske…

Samme tomt, ulik tolkning

Det er varslet oppstart av planarbeid for en større tomt i Asker, nærmere bestemt Drengsrud Vest som Felix Arkitekter leverte konkurranseforslag for i slutten av 2014. Vårt forslag så sånn ut (sett fra vest): Illustrasjon: Felix Arkitekter Forslaget som vant og som skal reguleres, tegnet av Falkum-Hansen Design, ser sånn ut (sett fra øst): Illustrasjon:…

Årskavalkade 2015, del 2

Vi har hatt flere plansaker i 2015, her er noen av dem: Ammerudveien 108, Oslo Planforslag for Ammerudveien 108 er inne til politisk behandling. Tidligere var det lokalbutikk på tomta, der påbygg med boliger var regulert. Men næringsbygget er brannskadd, og gjeldende reguleringsplan er derfor ikke lenger aktuell. Det foreslås en 5 etasjers lamellblokk med leiligheter,…

felixark.no

Det er lagt ut nye prosjekter på nettsiden vår, klikk og se! Reguleringsplan for Bjertnes som nylig er vedtatt i Nittedal: Reguleringsplan til politisk behandling for Ammerudveien 105 i Oslo: Grenseveien 51/Hasle Tårn hvor det er sendt inn rammesøknad: Konkurransen vi vant på slutten av året i fjor har resultert i innsendt rammesøknad for Hasleveien 10:…

Haneborgenga

Vi har utarbeidet planforslag for Haneborgenga i Frogn kommune, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn. Det planlegges for ca 91 nye boliger der feltene kan bygges ut trinnvis, med en variert bebyggelse av lavblokker, rekkehus og eneboliger. Osloveien forbi planområdet skal legges om og vil få mindre trafikk når det bygges ny fylkesvei 152….

Årskavalkade 2014, del 2

I 2014 har vi jobbet med flere reguleringssaker, deriblant disse i vinterdrakt:Reguleringsplan for rekkehusområde på Biterud i Asker, rett ved marka. Reguleringsplan for fortettingsområde med variert boligbebyggelse i Frogn kommune. Det planlegges for blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger. Reguleringsplan nær togstasjonen i Spikkestad, med rekkehus og blokkbebyggelse.

Hørt på Rådhuset

Referat fra bystyremøtet 02.04.2014, siste sak. Sak nr. 83. Sandakerveien 99, detaljregulering – Boliger, kjøreveg og fortau – Bydel Sagene  Ordføreren: Da har vi Sandakerveien, det tar bare 1 minutt. Ja, det er kunder i den andre enden. Da har vi en habilitetsvurdering på Jøran Kallmyr. Jøran Kallmyr er advokat om dagen og har fått…

Drømmetegning?

-Vi er ikke måker, uttalte riksantikvar Jørn Holme under et seminar om eiendomsutvikling i regi av HR Prosjekt, Aspelin Ramm og Kluge Advokatfirma. Holme kritiserer bruken av fugleperspektiv når reguleringsplaner skal illustreres, og kaller det for drømmetegning. Det er ingen som befinner seg oppe i luften som måker eller som har helikopter. Utbyggingsplaner bør illustreres fra gateplan…

Hollenderkvartalet

Reguleringsplanen for Hollenderkvartalet ble vedtatt i 2012. Planen åpner for en etterlengtet oppgradering og utvikling av dette kvartalet, mellom Grønlandsleiret og Schweigaardsgate i Oslo. Som i store deler av Gamlebyen for øvrig, skjuler det seg antikvariske kulturminner under bakken. Under Grønlandsleiret 73 ligger restene av Nonneseter kloster, et anlegg fra middelalderen. I bakgården ligger en…