Alternativ støyskjerm

For å oppnå tilfredsstillende støynivå på uteoppholdsarealer i henhold til overordnede krav, er ofte støyskjerm et nødvendig onde. Det beste er om skjermingen kan bli del av utearealene, som sittebenker og sonedeling. En slik alternativ støyskjerming er foreslått for prosjektet Lillo Studenthus i Sandakerveien 99 som er under oppføring. Heller enn en barriere mellom den offentlige gata og det…

Det bygges!

Til glede for alle nye studenter: det bygges nye studentboliger i Sandakerveien 99. Boligene skal stå ferdig høsten 2016.

Årskavalkade 2014, del 3

I 2014 har vi i tillegg til konkurranser og reguleringsplaner holdt på med byggesaker, som for eksempel nye studentboliger i Sandakerveien 99 og leiligheter på Sørenga. Sørenga er et nytt boområde i Bjørvika, og er sikkert kjent for de fleste. Bebyggelsesplanen legger føringer for blant annet bruk av en spesiell type tegl i fasaden, og det skal legges til…

Oppgradering

Kringsjå studentby sto ferdig i 1970, og som del av vedlikeholdsplanen til Studentsamskipnaden i Oslo er det nå skiftet vinduer og balkonger på en av blokkene. Før så blokken sånn ut: Nå er vinduer og balkongdører skiftet og har fått blå innramming – alle husene har fått sin egen farge etterhvert som de har blitt renovert (noe…

Hørt på Rådhuset

Referat fra bystyremøtet 02.04.2014, siste sak. Sak nr. 83. Sandakerveien 99, detaljregulering – Boliger, kjøreveg og fortau – Bydel Sagene  Ordføreren: Da har vi Sandakerveien, det tar bare 1 minutt. Ja, det er kunder i den andre enden. Da har vi en habilitetsvurdering på Jøran Kallmyr. Jøran Kallmyr er advokat om dagen og har fått…

Reguleringsplan vedtatt

Det blir studentboliger i Sandakerveien 99! Reguleringsplanen gir rom for 111 studentboliger ved at eksisterende kontorbygg ombygges og påbygges 2 etasjer. Plan- og bygningsetaten fremmet et alternativ 2 med en etasje mindre, færre hybler og flere parkeringsplasser. Byutviklingskomiteens innstilling var som forslagsstillers alternativ 1 med ett tillegg: Takterrassen skal opparbeides med 20 % grønt og vende mot Sandakerveien. FrP…

Studentboliger på Sandaker

På Sandaker er det perfekt beliggenhet for studenter med gangavstand til BI i Nydalen og en kort T-banetur til Blinderen. For Studentsamskipnaden i Oslo planlegges ombygging av kontorbygg til nye studenthybler i Sandakerveien 99, og Felix Arkitekter har utarbeidet planforslaget som er til politisk behandling. Forprosjektet til rammesøknaden er også så vidt igang. Fra et litt slitent kontorbygg til hus…

Siloen skal huse flere studenter

På Grünerløkka er det bygd nye studentboliger helt på toppen av siloen. I det gamle festlokalet er det nå 2 stk 2-roms studentboliger som har en fantastisk utsikt over Oslo. Takterrassen er felles for alle.

Nye studentboliger

Mangelen på studenthybler er et stadig problem. SiO har, i tillegg til større utbygginger, flere mindre fortettingsprosjekter som gir flere hybler i allerede eksisterende bygninger. Et av disse fortettingsprosjektene er i Jon P. Erliens vei 13 i Oslo, som er en del av Sogn studentby. Sogn studentby ble opprinnelig oppført som deltakerlandsby til OL i…