Til Rådhuset

Nå er planforslag for Johan Scharffenbergs vei 91-93 oversendt til Rådhuset fra Plan- og bygningsetaten med anbefaling. I dag er det kontorer, lager og store kjørearealer på tomta. Reguleringsplanen foreslår boliger, barnehage, kontorer og forretning i 1.etasje mot Olaf Helsets vei hvor det skal opparbeides nytt fortau. Nå gjenstår politisk vedtak før rammesøknaden kan sendes inn, og…

Grøntanlegg på taket

Takterrasser gjør bruk av arealer som tidligere var forbeholdt tekniske anlegg og heisoppbygg. Bruken av takterrasser kommer som følge av økende boligtetthet og behovet for utearealer med høy kvalitet blir stadig viktigere. Med solskjerming, soneinndeling, mulighet for vegetasjon og møblering tilfører takterrassene verdifulle kvaliteter til boområdet. Større takflater kan også inneholde mindre lekeområder for barn. Under er det bilder fra takterrassen…

Skullerud Torg 3

Skullerud Torg 3 står nå ferdig, og selv om enkelte har sådd tvil om bruken av bølgeplater på fasadene, er resultatet vellykket. Bølgeplater er ofte assosiert med lagerbygg eller andre mindre representative bygg, men har lenge vært benyttet som boligkledning og det finnes mange velykkede eksempler fra anerkjente kontorer som Abalos&Herreros (som står bak Munch-museet), Rem Koolhaas og…

City Skullerud 2030

I forbindelsen med planarbeidet på Olaf Helsets vei 5 har vi gjort en mulighetsanalyse for Skullerud stasjonsområde. Målet for byutviklingen på Skullerud må være å utnytte de ressursene som allerede er tilstede, der funksjoner som bolig, kontorer og næring etableres side om side slik at man kan skape byliv til alle døgnets tider, man kan…

Det er på Skullerud byen skal vokse

Skullerud med sin beliggenhet rett ved T-banen og Marka, har stort potensiale for å utvikles til et godt boområde, der tidligere næringseiendommer og store parkeringsplasser kan fortettes med boliger og grønne uteområder. Nå er Skullerud Torg I&II ferdig, og trinn 3 er under oppføring. Vi jobber i tillegg med planarbeid for både Johan Scharffenbergs vei 91-93 og Olaf…

Skullerud Torg III

Det bygges mer på Skullerud, nå er det Skullerud Torg trinn 3 som begynner å ta form. Prosjektet inneholder 78 leiligheter fordelt på 3 lameller rundt et felles oppholdsareal som åpner seg mot syd. Det skal etableres butikk i underetasjen. Fasadene skal hovedsakelig bekles med aluminiumsplater med varierende profilbredder i lyse, gråblå nyanser og noe trepanel….

Får ikke fjernvarme likevel

Det kan se ut til at de 135 leilighetene på Skullerud Torg likevel ikke får fjernvarme. Det samme gjelder for de 82 leilighetene det er søkt om rammetillatelse for i Johan Scharffenbergs vei 75. Les artikkelen i Nordstrands Blad   Se flere bilder av prosjektet