Alternativ støyskjerm

For å oppnå tilfredsstillende støynivå på uteoppholdsarealer i henhold til overordnede krav, er ofte støyskjerm et nødvendig onde. Det beste er om skjermingen kan bli del av utearealene, som sittebenker og sonedeling. En slik alternativ støyskjerming er foreslått for prosjektet Lillo Studenthus i Sandakerveien 99 som er under oppføring. Heller enn en barriere mellom den offentlige gata og det…

Byens lyder til besvær

I stadig flere prosjekter blir man pålagt oppføring av støyskjerm for å oppnå tilfredsstillende støynivå på utearealer. Hva gjør egentlig støyskjermen for bymiljøet? I en by vil det alltid være støy. Det er ikke alltid kvartalsbebyggelse med skjermende vegger mot gata er passende for tomta eller programmet. Å gjerde inn gatene med skjermvegger er ingen…

Byduer i dur

På fredager har kontoret fredagsklubb hvor vi har presentasjoner av ulike tema, interne prosjektdiskusjoner eller går på aktuelle utstillinger. På fredag hadde vi besøk av byklangspesialist og urbanist Trond Maag som viste oss eksempler på hvordan byrom og boligområder kan skjermes for støy på utradisjonelle måter og hvordan man kan tenke nytt om støy/lyd/klang i byen….

Det bråker i byen del 2

På Skullerud Torg er det valgt skyvbare elementer på balkongene som, foruten å gi fasadene et stadig varierende uttrykk, avskjermer for solen, innsyn og faktisk også støy.

Det bråker i byen

Midt i byen eller langs en trafikkert vei er det ofte bråkete, og det stilles krav til tilfredsstillende støyforhold både ute og inne om man skal få lov til å bygge nye boliger på slike tomter. Hvordan man løser støyproblematikken handler om estetikk; hvordan fasadene og balkongene blir utformet, hvor bygget plasseres og orienteres, om støykilden er…