Det bygges!

Til glede for alle nye studenter: det bygges nye studentboliger i Sandakerveien 99. Boligene skal stå ferdig høsten 2016.

Årskavalkade 2014, del 3

I 2014 har vi i tillegg til konkurranser og reguleringsplaner holdt på med byggesaker, som for eksempel nye studentboliger i Sandakerveien 99 og leiligheter på Sørenga. Sørenga er et nytt boområde i Bjørvika, og er sikkert kjent for de fleste. Bebyggelsesplanen legger føringer for blant annet bruk av en spesiell type tegl i fasaden, og det skal legges til…

Kaleidoskopisk effekt

Danmark har generelt mye spennende arkitektur, og særlig studentboliger utmerker seg. Her er et eksempel fra Fredriksberg som KHR Arkitekter står bak. Det er brukt ordinære sandwich betongelementer, men arkitektene har allikevel klart å få en dynamisk fasade der karnappene og de trekantede vinduene gjør at bygningen skifter karakter etter hvor man betrakter den. På…

Hørt på Rådhuset

Referat fra bystyremøtet 02.04.2014, siste sak. Sak nr. 83. Sandakerveien 99, detaljregulering – Boliger, kjøreveg og fortau – Bydel Sagene  Ordføreren: Da har vi Sandakerveien, det tar bare 1 minutt. Ja, det er kunder i den andre enden. Da har vi en habilitetsvurdering på Jøran Kallmyr. Jøran Kallmyr er advokat om dagen og har fått…

Reguleringsplan vedtatt

Det blir studentboliger i Sandakerveien 99! Reguleringsplanen gir rom for 111 studentboliger ved at eksisterende kontorbygg ombygges og påbygges 2 etasjer. Plan- og bygningsetaten fremmet et alternativ 2 med en etasje mindre, færre hybler og flere parkeringsplasser. Byutviklingskomiteens innstilling var som forslagsstillers alternativ 1 med ett tillegg: Takterrassen skal opparbeides med 20 % grønt og vende mot Sandakerveien. FrP…

Less is more

Prefabrikerte moduler blir stadig mer og mer aktuelt, og kanskje særlig for studentboliger der kravet til lave kostnader er vesentlig. Moduler produseres på fabrikk, og perioden med byggeplass reduseres. Micro compact homes, m-ch, er resultatet av et forskningsprosjekt av Prof. Richard Horden og studenter fra Technical University Munich og Tokyo Institute of Technology. Microhuset er en modul…

Siloen skal huse flere studenter

På Grünerløkka er det bygd nye studentboliger helt på toppen av siloen. I det gamle festlokalet er det nå 2 stk 2-roms studentboliger som har en fantastisk utsikt over Oslo. Takterrassen er felles for alle.