Oppgradering

Kringsjå studentby sto ferdig i 1970, og som del av vedlikeholdsplanen til Studentsamskipnaden i Oslo er det nå skiftet vinduer og balkonger på en av blokkene. Før så blokken sånn ut: Nå er vinduer og balkongdører skiftet og har fått blå innramming – alle husene har fått sin egen farge etterhvert som de har blitt renovert (noe…

Reguleringsplan vedtatt

Det blir studentboliger i Sandakerveien 99! Reguleringsplanen gir rom for 111 studentboliger ved at eksisterende kontorbygg ombygges og påbygges 2 etasjer. Plan- og bygningsetaten fremmet et alternativ 2 med en etasje mindre, færre hybler og flere parkeringsplasser. Byutviklingskomiteens innstilling var som forslagsstillers alternativ 1 med ett tillegg: Takterrassen skal opparbeides med 20 % grønt og vende mot Sandakerveien. FrP…

Studentboliger på Sandaker

På Sandaker er det perfekt beliggenhet for studenter med gangavstand til BI i Nydalen og en kort T-banetur til Blinderen. For Studentsamskipnaden i Oslo planlegges ombygging av kontorbygg til nye studenthybler i Sandakerveien 99, og Felix Arkitekter har utarbeidet planforslaget som er til politisk behandling. Forprosjektet til rammesøknaden er også så vidt igang. Fra et litt slitent kontorbygg til hus…

Vi vant!

Husker dere konkurransen vi leverte i februar, som vi påsto vi skulle vinne? Vi vant! Vi er stolte av å ha scoret høyt både på kompetanse og pris, og med andre ord levert det mest fordelaktige tilbudet. SiO Eiendom (Studentsamskipnaden i Oslo) har tildelt oss kontrakt på rammeavtale for rådgivningstjenester arkitekt, og vi gleder oss stort til det…