Til etterfølgelse

I siste utgave av Bygg Fakta står det om den danske kommunen Thisted som er selvforsynte med fornybar energi, både kraft og varme. Kommunen har installert solceller, solfangeranlegg, varmepumper, biobaserte kraftvarmeanlegg og fjernvarmeverk som produserer strøm og varme til de fleste boliger og bygninger i kommunen. Energieffektive, kompakte bygg er dessuten vesentlig for å oppnå redusert energiforbruk….